De BTW terugvorderen als rekening niet betaald wordt

Bedrijven hebben nu eenmaal soms te maken met klanten die niet blijken te betalen. Er wordt een factuur gestuurd, de diensten of producten worden geleverd, maar achteraf blijkt dat er niet betaald wordt. Er worden mogelijk herinneringen verzonden en eventueel een aanmaning, maar soms lukt het niet om de rekening te innen. Het is een bedrijfsrisico dat gelopen wordt. Maar als bedrijf wordt er natuurlijk ook BTW geheven over de diensten of de producten. Deze BTW dient te worden afgedragen aan de belastingdienst. Als u de BTW al heeft afgedragen over de facturen die niet betaald zijn, dan is er een mogelijkheid om deze terug te vragen.

BTW kan worden teruggevraagd als de debiteur niet betaald

BTW kan worden teruggevraagd als de debiteur niet betaald

Contact opnemen met het belastingkantoor

U dient hiervoor contact op te nemen met uw belastingkantoor. Dit moet schriftelijk gebeuren. Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat de afnemer niet meer gaat betalen. In de brief dienen een aantal zaken te worden aangegeven. Ten eerste moet de naam en het adres van de wanbetaler worden genoteerd. Ook moet u aangeven hoe groot het bedrag is en hoe hoog het BTW bedrag is dat u wilt terugvorderen. Het is handig om de openstaande factuur mee te sturen (een kopietje). Dan is het direct duidelijk om welke bedragen het gaat. Vervolgens krijgt u van de belastingdienst te horen of het wordt goedgekeurd en krijgt u het BTW bedrag teruggestort.

Misschien heeft u zelf al geprobeerd om de rekening te vorderen, maar u kunt daar ook een externe partij voor inschakelen die zich hierin specialiseert. Dit kan bijvoorbeeld een incassobureau zijn dat voor u aan de slag gaat. U draagt de vordering over en het bedrijf gaat voor u aan de slag. Er wordt contact opgenomen met de debiteur en er wordt gekeken naar de mogelijkheden. Vaak gebeurd dit in de vorm van een brief en via de telefoon. De debiteur die niet betaald heeft, dient het bedrag aan het bureau over te maken. U krijgt hier vaak inzicht in. Een andere optie is nog om een deurwaarder uit regio Rotterdam in te schakelen.  Zodra dit geld binnen is, wordt het naar u overgemaakt. De bijkomende kosten zijn in veel gevallen voor de debiteur, in sommige gevallen dient u hier zelf iets voor af rekenen, bijvoorbeeld in geval dat de debiteur de bijkomende kosten niet wil betalen.

Comments are closed.